www.langard-development.cz » Nabízené služby » Projekční činnost

  • architektonické studie a vizualizace
  • projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt
  • autorský dozor
  • projekt skutečného provedení

Hlavním předpokladem dobře zvládnuté realizace je kvalitně provedený projekt, a to ve všech svých částech. Záměr investora co nejlépe převedený do projektu umožňuje již ve svém počátku správně stanovit priority a postupy. Umožní vytvořit objektivní rozpočet a rozsah realizace. Provádění samotné dodávky je pak důležité spojit se zaváděním veškerých změn a doplnění do projektové dokumentace, a to jak výkresové části, tak i dalších projekčních podkladů. Důležité je i finální provedení projektové dokumentace skutečného provedení. Je to základ ke kvalitní údržbě a možným pozdějším změnám. To platí obecně o jakékoliv činnosti, u staveb to však platí dvojnásob. Nabízíme Vám kvalitní projekční vedení i zpracování veškerých podkladů. Projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci, projektový dozor a projekt skutečného provedení. Kompletní řešení bez starostí.